زيباترين سخني که شنيدم سکوت دوست داشتني توبود


زيباترين احساساتم گفتن دوست داشتن تو بود


زيباترين انتظار زندگيم حسرت ديدار توبود


زيباترين لحظه زندگيم لحظه با تو بودن بود


زيباترين هديه عمرم محبت توبود


زيباترين تنهاييم گريه براي توبود


زيباترين اعترافم عشق توبود

                    عشقم كجايي ببيني

 ديدي تا حالا اگر کسي رو دوست داشته باشي دلت نمياد اذيتش کني؟ دلت نمياد شيشه دلش رو با سنگ زخم زبون بشکني؟ دلت نمياد ازش پيش خدا شکايت کني حتي اگر بره و همه چيزو با خودش ببره… حتي اگر از اون فقط هاي هاي گريه ي شبانت بمونه و عطر اخرين نگاهش… حتي اگر بعد از رفتنش پيچک دلت به شاخه نازک تنهايي تکيه کنه ديدي؟هر گوشه و کنار شهر هر وقت کسي از کنارت رد ميشه که بوي عطرش رو ميده چه حالي ميشي؟ بر ميگردي و به اون رهگذر نگاه ميکني تا مطمئن بشي خودش نبوده

                  

+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۳۸۹/۱۲/۱۰ساعت 20  توسط سمیرا  |